Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2015

bezzasad
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viaBorderlineGirl BorderlineGirl
0614 5722 500
2492 0963
bezzasad
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.

March 17 2015

bezzasad
3773 7b3b
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viapornozupa pornozupa
0322 29e6
Reposted fromindie indie viapornozupa pornozupa
bezzasad

Don’t you dare fucking touch my heart unless you plan to stay.

Reposted fromumorusana umorusana viakarmacoma karmacoma

March 11 2015

bezzasad
bezzasad
Reposted fromcouples couples viastylte stylte

March 10 2015

bezzasad
6343 ce8c 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viakatalama katalama
bezzasad
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaazy laazy
bezzasad

Chodzi tylko o to, żeby się nie zamartwiać, bo odkryłam już jakiś czas temu, że w tym słowie kryje się jakaś „martwica”.

Martwienie się o jakąś sprawę, osobę, zdarzenie nic nie daje, nie ma w tym żadnej energii leczniczej. Staram się przekuwać to w zaletę, czyli przeobrażać w konkretne działanie albo czasem po prostu stanąć przed koniecznością odpuszczenia sobie danego tematu z głowy. I jest to bardzo trudne.

— mela koteluk
Reposted fromkyte kyte vialaazy laazy
bezzasad
5197 11cf 500
Reposted fromtereska tereska vialaazy laazy
bezzasad
8874 b15d
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory vialaazy laazy
bezzasad
To niemądre żądać od życia, żeby natychmiast dało Ci wszystkie odpowiedzi, bo niektóre rzeczy muszą zdarzyć się dokładnie wtedy, kiedy przyjdzie ich czas - ani wcześnie, ani później - bo wcześniej albo później nie mogłyby po prostu zaistnieć
w takim kształcie, jaki został im przeznaczony.
— B. Pawlikowska, W dżungli niepewności.
Reposted frommisery misery vialaazy laazy
bezzasad
3716 f424
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks vialaazy laazy
bezzasad
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vialaazy laazy
bezzasad
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialaazy laazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl